มหกรรมทักษะทางวิชาการอนุบาลประจาจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 10
เมนูหลัก
หน้าแรก
สรุปรางวัล
สรุปผลการลงทะเบียน
สรุปตารางการแข่งขัน
สรุปผลการแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะศึกษา
การงานอาชีพ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
  • อาคาร 3 ห้อง 312
    • windows 8.1 pro 64 bit
    • office 2013
  • อาคาร 3 ห้อง 311,อาคาร 4 ห้อง 413,ห้องคอม EP
    • windows 7 pro 32 bit
    • office 2010
map
ดาวน์โหลด :
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมทักษะวิชาการ [PDF]
คู่มือการใช้งานเบื้องต้นระบบลงทะเบียนแข่งขันทักษะ [PDF]

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

ลงทะเบียนนักเรียน/ครู/ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ขยายเวลาถึงวันที่ 29 กันยายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 30 กันยายน 2558
จัดการแข่งขัน => วันที่ 10 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

.: ผู้ประสานงาน :.

รองผอ.วัลภา วิเชียรสราง
085-884-7952
ครูสุคนธ์ บุญศิริ
086-470-2961
ศน.ธีระวิทย์ สกุณา
083-645-3840
 
มหกรรมทักษะทางวิชาการอนุบาลประจาจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 10

สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน
รหัสผ่าน

มหกรรมทักษะทางวิชาการอนุบาลประจาจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 10

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

อนุบาลชุมพร 80
อนุบาลระนอง 84
อนุบาลสุราษฏร์ธานี 79
อนุบาลพังงา 93
อนุบาลนครศรีธรรมราช 120
อนุบาลกระบี่ 80
อนุบาลภูเก็ต 103
อนุบาลพัทลุง 68
อนุบาลตรัง 84
อนุบาลสตูล 76
อนุบาลสงขลา 86
อนุบาลปัตตานี 85
อนุบาลยะลา 82
อนุบาลนราธิวาส 32

ลงทะเบียนทั้งหมด  1152   คน

จัดทำระบบโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน


พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com