สรุปผลการแข่งขันทักษะ
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อแสดงรายการ
 

ลำดับ

โรงเรียน

รวม

1

  อนุบาลชุมพร

52 รายการ

2

  อนุบาลระนอง

48 รายการ

3

  อนุบาลสุราษฏร์ธานี

50 รายการ

4

  อนุบาลพังงา

51 รายการ

5

  อนุบาลนครศรีธรรมราช

64 รายการ

6

  อนุบาลกระบี่

49 รายการ

7

  อนุบาลภูเก็ต

60 รายการ

8

  อนุบาลพัทลุง

41 รายการ

9

  อนุบาลตรัง

49 รายการ

10

  อนุบาลสตูล

50 รายการ

11

  อนุบาลสงขลา

55 รายการ

12

  อนุบาลปัตตานี

46 รายการ

13

  อนุบาลยะลา

55 รายการ

14

  อนุบาลนราธิวาส

26 รายการ